Aptekalar

Qaerdan xarid qilsa bo'ladi
Buyurtma berish
Dori preparatlari mavjudligi va ular narxlari to‘g‘risida ma’lumotlar dorixonalar tomonidan taqdim qilinadi, ular axborot to‘g‘riligi uchun javobgar bo‘ladi. Sayt ma’muriyati e’lon qilinadigan dorixonalar prays-listlari mazmuni uchun javobgar bo‘lmaydi. Saytdagi axborot iste’molchilarga ta’riflanayotgan mahsulotlarni mustaqil ravishda xarid qilish yoki ulardan foydalanishga da’vat sifatida talqin qilinmasligi kerak.

Saytda taqdim qilingan preparatlar to‘g‘risida axborotdan kasalliklarni mustaqil tashxislash va davolash uchun foydalanilmasligi kerak hamda shifokorning bevosita konsultatsiyasi o‘rnini bosolmaydi.